GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Typy kontaktů

Rám "Typy kontaktů" obsahuje tabulku se seznamem zadaných typů kontaktů. Přidání kontaktů se provádí v dialogovém okně "Nové typy kontaktů".

Na tomto místě programu se definují typy kontaktních prvků, které se začleňují do modelu v rámech "Nosníky" a "Kontakty". Typ kontaktu může být buď pružný, nebo nelineární.

Rám "Typy kontaktů"

Kontaktní prvky se používají při výpočtech, kde je nutno zohlednit vzájemné působení konstrukce a okolního prostředí - jsou též vhodným prostředkem pro modelování diskontinuit či rozhraní dvou zcela odlišných materiálů (zemina - horninový masív). Typickým příkladem použití kontaktních prvků je modelování pažících konstrukcí, opěrných zdí či tunelových ostění, kde kontaktním prvkem simulujeme tenkou oblast zeminy či horniny, ve které dochází k intenzivnímu namáhání převážně smykem.

Kontakty lze zadávat i samostatně mezi jednotlivými rozhraními zemin.

Umístění kontaktních prvků při modelování gravitační zdi

Kontaktní prvek je prvek s nulovou tloušťkou vyjadřující vztah mezi kontaktními napětími a relativní změnou posunů podél kontaktu.

Generování pažící konstrukce modelované nosníkovým a kontaktním prvkem

Try GEO5 software for free.