The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Typy kontaktů

Rám "Typy kontaktů" obsahuje tabulku se seznamem zadaných typů kontaktů. Přidání kontaktů se provádí v dialogovém okně "Nové typy kontaktů".

Na tomto místě programu se definují typy kontaktních prvků, které se začleňují do modelu v rámech "Nosníky" a "Kontakty". Typ kontaktu může být buď pružný, nebo nelineární.

Rám "Typy kontaktů"

Kontaktní prvky se používají při výpočtech, kde je nutno zohlednit vzájemné působení konstrukce a okolního prostředí - jsou též vhodným prostředkem pro modelování diskontinuit či rozhraní dvou zcela odlišných materiálů (zemina - horninový masív). Typickým příkladem použití kontaktních prvků je modelování pažících konstrukcí, opěrných zdí či tunelových ostění, kde kontaktním prvkem simulujeme tenkou oblast zeminy či horniny, ve které dochází k intenzivnímu namáhání převážně smykem.

Kontakty lze zadávat i samostatně mezi jednotlivými rozhraními zemin.

Umístění kontaktních prvků při modelování gravitační zdi

Kontaktní prvek je prvek s nulovou tloušťkou vyjadřující vztah mezi kontaktními napětími a relativní změnou posunů podél kontaktu.

Generování pažící konstrukce modelované nosníkovým a kontaktním prvkem

Try GEO5 software for free.