GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Modul reakce podloží podle CUR 166

V následující tabulce jsou hodnoty modulů reakce podloží získané na základě vyhodnocení dat z nizozemské praxe (popsané v CUR 166). V tabulce jsou zobrazeny sečnové moduly, které program ve výpočtu automaticky přepočítá do sečnových modulů reakce podloží - viz nelineární modul reakce podloží.

kh,1  (kN/m3)

p0 < ph < 0,5ppas

kh,2 (kN/m3)

0,5ppas ≤ ph 0,8ppas

kh,3  (kN/m3)

0,5ppas ≤ ph 1,0

Písek

kyprý

středně ulehlý

ulehlý

12000 - 27000

20000 - 45000

40000 - 90000

6000 - 13500

10000 - 22500

20000 - 45000

3000 - 6750

5000 - 11250

10000 - 22500

Jíl

měkký

tuhý

pevný

2000 - 4500

4000 - 9000

6000 - 13500

800 - 1800

2000 - 4500

4000 - 9000

500 - 1125

800 - 1800

2000 - 4500

Rašelina

měkká

tuhá

1000 - 2250

2000 - 4500

500 - 1125

800 - 1800

250 - 560

500 - 1125

kde:

p0

-

hodnota tlaku v klidu [kN/m2]

ppas

-

pasivní zemní tlak [kN/m2]

ph

vodorovný tlak odpovídající danému posunu konstrukce [kN/m2]

Graf konstrukce modulu reakce podloží

Literatura:

CUR 166 Damwandconstructies, available at Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving: P.O.Box 420, 2800 AK Gouda (NL).

Try GEO5 software for free.