GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vlastní zadání průřezových charakteristik

V případě vlastního zadání geometrie se zadávají vlastní hodnoty průřezových (A, I) a materiálových charakteristik (E, G).

Zadávání průřezových (A, I) a materiálových charakteristik (E, G)

Při zaškrtnutí možnosti "Dimenzovat ocelový průřez" se zadává hodnota průřezového modulu (W) a materiálové charakteristiky (E, G) se přebírají automaticky z rámu "Materiál" v závislosti na použitém typu oceli.

Při uživatelském zadání je průřez posuzován pouze na ohyb a tlak v rámu "Dimenzování".

Zadávání průřezových charakteristik - volba "Dimenzovat ocelový průřez"

Try GEO5 software for free.