GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zarovnání dvou mračen

Funkce "Zarovnání mračen" umožňuje převést souřadnice mračna bodů tak, aby odpovídaly souřadnicím jiného mračna.

Nejjednodušší použití je otevření úlohy ve dvou samostatných oknech vedle sebe a následné zkopírování souřadnic z prvotního mračna a jejich vložení do aktuálního (do toho, které chceme zarovnat).

Princip spočívá v nalezení polopřímky, která by si měla v obou úlohách odpovídat. Polopřímka se definuje pomoci středového a pomocného bodu.

Na obrázku níže jsou zobrazeny dvě mračna, jejichž souřadnice byly vzájemně posunuty a bylo nutné je zarovnat. Jako srovnávací polopřímka byl zvolen střešní hřeben jedné z budov. Detailní postup je popsán v inženýrském manuálu č. 50: Základy práce s programem Mračno Bodů

Zarovnání dvou mračen

Try GEO5 software for free.