The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Alfa metoda

Newmarkově metoda při volbě γ = 0,5 negeneruje numerický útlum. Není tudíž možné utlumit vyšší módy kmitání, které jsou jen určitým artefaktem daným diskretizací metodou konečných prvků. Za tímto účelem vyvinuli Hilber, Hughes a Taylor Alfa metodu, která zavedením algoritmického útlumu umožňuje vyšší módy kmitání odfiltrovat. Při odpovídajícím nastavení je metoda nepodmíněně stabilní s přesností druhého řádu.

Parametr metody α se volí:

Parametry β a γ se automaticky dopočítávají dle:

Nastavení Alfa metody

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Try GEO5 software for free.