The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Geometrie

Rám "Geometrie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných konstrukčních prefabrikátů (bloků) zdi (nejnižší blok je označen č.1). Přidání bloků se provádí v dialogovém okně "Nový blok".

V dialogovém okně se zadává geometrie bloku, parametry výztuhy (délka přesahu, únosnost na vytržení a pevnost výztuhy) a charakteristiky materiálu (vlastní tíha, tření mezi bloky, koheze). Možnost sloučení bloků slouží pro detailnější modelování geometrie bloku.

Program umožňuje vložit (vsunout) další blok mezi již stávající zadané bloky konstrukce. Vložení bloku se provádí v dialogovém okně "Vsunutý blok", které je totožné s dialogovým oknem "Nový blok".

Zadané bloky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, nebo aktivních objektů  - poklepáním (double-click) na konstrukci otevřeme dialogové okno s příslušným blokem. Režim aktivních objektů funguje pouze v případě, že je vypnuto zobrazování podrobných kót v dialogovém okně "Nastavení stylu zobrazení".

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.