The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Postup tvorby geologického řezu

Základem tvorby je možnost zadávání libovolných linií jako v CADových programech.

Při grafickém zadávání lze definovat libovolné body levým tlačitkem myši. Body linií se mohou "chytat" na zadané zemní profily, ale mohou být zadány i na jiné linie nebo rozhraní.

Grafické přidávání se ukončí zadáním bodu dvakrát na stejném místě. Kdykoliv lze tažením libovolného bodu upravit celkovou podobu zadaného rozhraní.

Jako příklad ukážeme zadání zlomu mezi dvěma vrty.

IG Řezy - mód "Příprava geologického profilu"

1. Zadáme zlom - linii jdoucí od terénu směrem do masívu

Zadání zlomu

2. Zadáme předpokládáná rozhraní, která chytáme

  • na kraj řezu
  • na příslušné rozhraní zemního profilu
  • na vytvořený zlom

Zadání předpokládaných rozhraní

3. Vygenerujeme příslušné oblasti

Vygenerované oblasti

Při tažení spodního bodu zlomu můžeme změnit podobu řezu.

Úprava linie zlomu

Upravený zlom

Nově vygenerované oblasti

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.