The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Index sekundární stlačitelnosti

Index sekundární stlačitelnosti je úměrný logaritmu času a směrnici přímky primární konsolidace (je velmi závislý na konečném efektivním napětí v zemině):

kde:

Cα

-

index sekundární stlačitelnosti

ε

-

přetvoření vrstvy zeminy

t1

-

počáteční čas sledovaného období (měřeno od začátku konsolidace)

t2

-

konečný  čas sledovaného období

Určení hodnoty indexu sekundární stlačitelnosti Cα závisí na laboratorních zkouškách (např. jednoosá konsolidace v edometru) či testů in-situ:

Určení indexu sekundární stlačitelnosti Cα

Rozsahy hodnot indexu sekundární stlačitelnosti Cα

písek

0,00003 - 0,00006

sprašová hlína

0,0004

jíl

0,01

Poměr mezi indexem sekundární stlačitelnosti Cα a indexem stlačitelnosti Cc je přibližně konstantní pro většinu normálně konsolidovaných jílů pro zatížení běžná v inženýrské praxi, jeho průměrná hodnota je 0,05.

Mesri sestavil graf závislosti přirozené vlhkosti zeminy a indexu sekundární stlačitelnosti Cα:

Závislost přirozené vlhkosti zeminy a indexu sekundární stlačitelnosti Cα podle Mesriho

1

Whangamarinský jíl

2

jíl v Mexico City

3

vápnitý organický silt

4

jíl v Ledě

5

norské plastické jíly

6

amorfní a plstnatá rašelina

7

kanadská rašelina z jezerních slatin

8

organické mořské sedimenty

9

Bostonský modrý jíl

10

Chicagský modrý jíl

11

Organický prachovitý jíl

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.