The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Index sekundární stlačitelnosti

Index sekundární stlačitelnosti je úměrný logaritmu času a směrnici přímky primární konsolidace (je velmi závislý na konečném efektivním napětí v zemině):

kde:

Cα

-

index sekundární stlačitelnosti

ε

-

přetvoření vrstvy zeminy

t1

-

počáteční čas sledovaného období (měřeno od začátku konsolidace)

t2

-

konečný  čas sledovaného období

Určení hodnoty indexu sekundární stlačitelnosti Cα závisí na laboratorních zkouškách (např. jednoosá konsolidace v edometru) či testů in-situ:

Určení indexu sekundární stlačitelnosti Cα

Rozsahy hodnot indexu sekundární stlačitelnosti Cα

písek

0,00003 - 0,00006

sprašová hlína

0,0004

jíl

0,01

Poměr mezi indexem sekundární stlačitelnosti Cα a indexem stlačitelnosti Cc je přibližně konstantní pro většinu normálně konsolidovaných jílů pro zatížení běžná v inženýrské praxi, jeho průměrná hodnota je 0,05.

Mesri sestavil graf závislosti přirozené vlhkosti zeminy a indexu sekundární stlačitelnosti Cα:

Závislost přirozené vlhkosti zeminy a indexu sekundární stlačitelnosti Cα podle Mesriho

1

Whangamarinský jíl

2

jíl v Mexico City

3

vápnitý organický silt

4

jíl v Ledě

5

norské plastické jíly

6

amorfní a plstnatá rašelina

7

kanadská rašelina z jezerních slatin

8

organické mořské sedimenty

9

Bostonský modrý jíl

10

Chicagský modrý jíl

11

Organický prachovitý jíl

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.