GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Staveniště

Staveniště určuje obrys modelu, který je generován. Je možné ho zadat (obdélník, polygon), nebo nechat automaticky počítat (obdélník, konvexní obálka) ze zadaných bodů terénu a všech zkoušek. V případě, že neznáme přesné souřadnice staveniště, lze staveniště definovat pomocí funkce "obdélník (GPS)". Staveniště může být také přeneseno z programu "Mračno bodů".

Zadané body "Staveniště" nemají definovanou souřadnici zsouřadnice z kraje staveniště se dopočte jako souřadnice nejbližšího platného bodu modelu (Bod, Zkouška se souřadnicí z).

Do obrysu staveniště se také promítají body, resp. vrstvy, z aktivního okraje staveniště.

Body terénu, resp. zkoušky, lze zadat, resp. importovat, mimo aktuální staveniště. Pokud jsou rozměry staveniště pevně zadané, pak se u těchto bodů a zkoušek v tabulce zobrazí "Mimo staveniště" a nevykreslují se. Pokud jsou souřadnice staveniště automaticky dopočítávané, Staveniště se znovu vygeneruje.

V tomto rámu lze také zobrazit staveniště na mapových podkladech Google Maps.

Pokud je staveniště nereálně velké (vzdálenost libovolných bodů staveniště je větší než 5000 m) – pak program nevykresluje konstrukci a ohlásí nutnou úpravu modelu.

Rám "Staveniště"

Try GEO5 software for free.