GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Staveniště

Staveniště určuje obrys modelu, který je generován.

Je možné ho automaticky generovat (obdélník, konvexní obálka) ze zadaných bodů terénu a zkoušek nebo zadat ručně (obdélník, polygon).

V případě, že neznáme přesné souřadnice staveniště, lze ho definovat pomocí funkce "obdélník (GPS)".

Při možnosti "Zadat liniovou stavbu a generovat polygon" se zadává osa komunikace a šířka staveniště - ta může být pro všechny body jednotná nebo lokálně různá, což je vhodné např. pro rozšíření kolem křižovatek apod.

Staveniště může být také přeneseno z programu "Mračno bodů".

Zadané body "Staveniště" nemají definovanou souřadnici zsouřadnice z kraje staveniště se dopočte jako souřadnice nejbližšího platného bodu modelu (Bod, Zkouška se souřadnicí z).

Do obrysu staveniště se také promítají body, resp. vrstvy, z aktivního okraje staveniště.

Body terénu, resp. zkoušky, lze zadat, resp. importovat, mimo aktuální staveniště. Pokud jsou rozměry staveniště pevně zadané, pak se u těchto bodů a zkoušek v tabulce zobrazí "Mimo staveniště" a nevykreslují se. Pokud jsou souřadnice staveniště automaticky dopočítávané, Staveniště se znovu vygeneruje.

V tomto rámu lze také zobrazit staveniště na mapových podkladech Google Maps.

Pokud je staveniště nereálně velké (vzdálenost libovolných bodů staveniště je větší než 5000 m) – pak program nevykresluje konstrukci a ohlásí nutnou úpravu modelu.

Rám "Staveniště" - konvexní obálka

Rám "Staveniště" - liniová stavba

Try GEO5 software for free.