The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení patky na protlačení

Program umožňuje posoudit patku na protlačení sloupu, popřípadě navrhnout smykovou výztuž. Kritický průřez namáhaný na smyk bo je vzdálen od kraje sloupu o polovinu tloušťky patky. Je namáhán zadanými momenty M*x, M*y a silou V*, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vypočte maximální smykovou sílu V* v kritickém průřezu, dále pak posouvající sílu přenášenou betonem bez smykové výztuže Vc a maximální dovolenou sílu Vmax.

kde:

kde αs:

20

-

pro vnitřní sloup

15

-

pro okrajový sloup

10

-

pro rohový sloup

βc je poměr delší strany kritického průřezu ke kratší straně

Pro V* < ϕVc průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro V* < ϕVc a V* < ϕVmax je nutné navrhnout smykovou výztuž. Smyková síla na mezi únosnosti se vypočte podle vztahů:

kde:

bo

-

délka kritického průřezu

α

-

sklon ohybů

Av

-

celková plocha ohybů v patce

Pro V* > ϕVmax nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.