GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Ovládací lišta - Výsledky

Ovládací lišta obsahuje následující ovládací prvky:

Ovládací lišta "Nastavení zobrazení grafických výsledků"

Funkce jednotlivých prvků jsou následující:

Hodnoty ve fázích výpočtu

  • zobrazí spočtené hodnoty, a to buď celkové, nebo oproti vybrané fázi budování

Typ veličiny

Podrobné výsledky

  • v seznamu "Veličina" zobrazí podrobné výsledky

Plošné zobrazení

  • umožňuje zapnout/vypnout zobrazení izolinií a izoploch v kresbě na desktopu

Síť

Zobrazení deformací

  • umožňuje zobrazení typu deformace - konstrukce nedeformovaná /deformovaná (deformace velikostí, nebo pomocí koeficientu)

Nástrojová lišta obsahuje nejčastěji používané ovládací prvky, potřebné ke zobrazení výsledků na desktopu. Detailní nastavení zobrazení výsledků obsahuje rám "Nastavení kreslení : Výpočet", ve kterém lze upřesnit zobrazení výsledků na desktopu.

Výsledky lze stejně jako u ostatních programů GEO5 ukládat a tisknout. Zobrazení kresby lze také měnit v rámu "Nastavení kreslení". 

Try GEO5 software for free.