GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Modul reakce podloží určený na základě zkoušky DMT

Modul reakce podloží se určuje podle vztahu:

kde:

kh

-

modul reakce podloží [MN/m3]

MDMT

-

dilatometrický modul určený ze zkoušek DMT [MPa]

B

-

charakteristická délka pažící konstrukce (koeficient redukce) [1 bm]

Orientační hodnoty koeficientu redukce B v závislosti na hloubce výkopu H [m] a velikosti dilatometrického modulu MDMT [MPa] jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Grafy pro určení koeficientu redukce B (zdroj: [2], obrázek 7, strana 999)

Literatura:

Monaco, P. and Marchetti, S..: Evaluation of the coefficient of subgrade reaction for design of multi-propped diaphragm walls from DMT moduli. Millpress, Rotterdam, 2004, strany 993 – 1002, ISBN 90 5966 009 9.

Try GEO5 software for free.