The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Parametry dimenzování

V rámu "Parametry dimenzování" se zadávají údaje potřebné pro dimenzování podélné a smykové výztuže. Zadává se číslo kombinace (popř. všechny kombinace) pro kterou bude výztuž počítána. Materiál podélné výztuže lze volit z "Katalogu materiálů", nebo lze zadat vlastní charakteristiky výztuže v "Editoru materiálu". Smyková výztuž se zadává jako ohyby, nebo třmínky (u ohybů se zadává jejich úhel).

V případě výpočtu dimenzování program generuje hodnoty následujících veličin. Výpočet je proveden podle normy nastavené v záložce "Materiály a normy".

Rám "Parametry dimenzování"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.