The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

HPV i v tahové trhlině

HPV i v tahové trhlině

Smyková plocha je plně  pod hladinou podzemní vody, HPV prochází tahovou trhlinou či je v úrovni terénu, max. hodnota vztlaku je u paty stěny.

Hydrostatický tlak  na smykové ploše a tahové trhlině, max. hodnota u paty svahu

Hodnota vztlaku u průsečíku smykové plochy a tahové trhliny je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

Výsledná tlaková síla V od vody působící kolmo na tahovou trhlinu je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

φ

-

odklon tahové trhliny od svislé

Hodnota hydrostatického tlaku u1 paty svahu je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

Hw

-

výška HPV nad patou svahu

Výsledná tlaková síla U od vody působící kolmo na smykovou plochu je dána vztahem:

kde:

u

-

tlak vody na průsečíku smykové plochy a tahové trhliny

u1

-

tlak od vody v patě svahu

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

α

-

odklon smykové plochy od vodorovné

Hw

-

výška HPV nad patou svahu

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.