GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet podle mezních stavů

Při výpočtu podle mezních stavů program provede posouzení pro skupinu pilot v nesoudržné zemině:

kde:

Rg

-

svislá únosnost skupiny pilot

n

-

počet pilot ve skupině

Rc

-

svislá únosnost osamělé piloty (Rb + Rs)

γt

součinitel redukce celkové svislé únosnosti

ηg

-

účinnost skupiny pilot

Vd

-

maximální svislá síla (včetně vlastní tíhy základové desky)

Wp

-

vlastní tíha pilot (pouze v případě, kdy je zaškrtnuta možnost "Počítat vlastní tíhu piloty do zatížení")

Při výpočtu podle mezních stavů program provede posouzení pro skupinu pilot v soudržné zemině:

kde:

Rg

-

svislá únosnost skupiny pilot

Vd

-

maximální svislá síla (včetně vlastní tíhy základové desky)

Wp

-

vlastní tíha pilot (pouze v případě, kdy je zaškrtnuta možnost "Počítat vlastní tíhu piloty do zatížení")

γt

-

součinitel redukce celkové svislé únosnosti

Při posouzení podle EN 1997-1 se svislá únosnost skupiny pilot v soudržné zemině redukuje pomocí součinitele redukce odporu na patě (γt = γb).

Try GEO5 software for free.