The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet podle mezních stavů

Při výpočtu podle mezních stavů program provede posouzení pro skupinu pilot v nesoudržné zemině:

kde:

Rg

-

svislá únosnost skupiny pilot

n

-

počet pilot ve skupině

Rc

-

svislá únosnost osamělé piloty (Rb + Rs)

γt

součinitel redukce celkové svislé únosnosti

ηg

-

účinnost skupiny pilot

Vd

-

maximální svislá síla (včetně vlastní tíhy základové desky)

Wp

-

vlastní tíha pilot (pouze v případě, kdy je zaškrtnuta možnost "Počítat vlastní tíhu piloty do zatížení")

Při výpočtu podle mezních stavů program provede posouzení pro skupinu pilot v soudržné zemině:

kde:

Rg

-

svislá únosnost skupiny pilot

Vd

-

maximální svislá síla (včetně vlastní tíhy základové desky)

Wp

-

vlastní tíha pilot (pouze v případě, kdy je zaškrtnuta možnost "Počítat vlastní tíhu piloty do zatížení")

γt

-

součinitel redukce celkové svislé únosnosti

Při posouzení podle EN 1997-1 se svislá únosnost skupiny pilot v soudržné zemině redukuje pomocí součinitele redukce odporu na patě (γt = γb).

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.