The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Parabolická metoda

Sednutí terénu za pažící konstrukcí se při použití parabolické metody určí následovně:

kde:

δmax

-

maximální sednutí

sw

-

plocha vytvořena deformovanou konstrukcí

x0

-

rozsah sednutí

δ(x)

-

sednutí v libovolném bodě ve vzdálenosti x

x

-

vodorovná vzdálenost od pažící konstrukce

δw1

-

vodorovná deformace v hlavě pažící konstrukce

δw2

-

vodorovná deformace v patě pažící konstrukce

Poznámka: Maximální sednutí δmax je stanoveno podle Peckovy teorie, zatímco průběh sednutí odpovídá parabolické křivce. Maximální hodnota δ(x) tedy neodpovídá hodnotě maximálnímu sednutí δmax. Rozhodující maximální sednutí má být uvažováno jako δmax.

Poznámka: Rozsah sednutí terénu x0 je určen shodným způsobem jako v případě trojúhelníkové metody.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.