GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zatížení makroprvků

Rám "Zatížení makroprvků" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zatížení makroprvků. Každé zatížení makroprvku je přiřazeno zatěžovacímu stavu a některému ze zadaných makroprvků. Výběr zatěžovacího stavu se provádí nad tabulkou v rozbalitelném seznamu "Aktivní zatěžovací stav". Přidání zatížení se provádí v dialogovém okně "Nová zatížení makroprvků". Program umožňuje zadání silových nebo teplotních účinků.

Zadané zatížení makroprvků lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program používá následný souřadný systém (znaménkovou konvenci).

Rám "Zatížení makroprvků"

Try GEO5 software for free.