The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zadání nedefinované vrstvy

  • VOLBA "NENÍ URČENO "- v daném vrtu umístění rozhraní neznáme. Při generaci rozhraní mezi vrstvami se žádný bod do rozhraní v místě sondy nepřidá. Toho lze využít nejen při generaci čoček nebo zlomů, ale například máme-li danou zkouškou příliš mělkou a chceme v daném místě modelovat jen ty vrstvy, jejichž umístění známe. Umístění spodních vrstev je pak určeno okolními hlubšími sondami.

Sonda ve středu modelu na obrázku má první dvě rozhraní zadané jako nedefinované. Sonda je díky zadání těchto vrstev kompatibilní, ale daná rozhraní nejsou sondou nijak ovlivněna.

Podobu horních rozhraní můžeme ovlivnit zadáním hloubky rozhraní.

Model s nedefinovaným umístěním vrstev nad střední sondou

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.