The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotvení skalního svahu

Při výpočtu skalního svahu na rovinné smykové ploše je možné zadat dva typy kotev:

Aktivní

Aktivní kotvou se rozumí předpínaná kotva, kdy jsou kotevní síly aktivovány před posunem horninového bloku. Normálová síla zvyšuje normálové napětí na smykové ploše a tím smykové vzdorující síly, tečná složka je přičtena (resp. odečtena) k posouvajícím (aktivním) silám.

Pasivní

Pasivní kotva je aktivována posunem horninového bloku (tj. nepředpínané kotvy). Normálová síla zvyšuje normálové napětí na smykové ploše a tím smykové vzdorující síly, tečná složka je přičtena ke vzdorujícím (pasivním) silám.

Rozklad kotevní síly

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.