The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotvení skalního svahu

Při výpočtu skalního svahu na rovinné smykové ploše je možné zadat dva typy kotev:

Aktivní

Aktivní kotvou se rozumí předpínaná kotva, kdy jsou kotevní síly aktivovány před posunem horninového bloku. Normálová síla zvyšuje normálové napětí na smykové ploše a tím smykové vzdorující síly, tečná složka je přičtena (resp. odečtena) k posouvajícím (aktivním) silám.

Pasivní

Pasivní kotva je aktivována posunem horninového bloku (tj. nepředpínané kotvy). Normálová síla zvyšuje normálové napětí na smykové ploše a tím smykové vzdorující síly, tečná složka je přičtena ke vzdorujícím (pasivním) silám.

Rozklad kotevní síly

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.