GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Hřebíky

Rám "Hřebíky" obsahuje tabulku se seznamem zadaných hřebíků. Přidání hřebíků se provádí v dialogovém okně "Nové hřebíky". Zadané hřebíky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

V dialogovém okně se zadává umístění (počátek x, z), délka l a sklon hřebíku α, vzdálenost mezi hřebíky b, únosnost na přetržení Rt a, únosnost na vytržení Tp a únosnost hlavy hřebíku Rf. Při zadávání se počátek (hlava) hřebíku automaticky umístí na povrch terénu. Všechny zadané parametry hřebíku lze měnit ve fázi budování, kde byl zadán.

Rám "Hřebíky"

Try GEO5 software for free.