GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dopočet Winkler-Pasternakových konstant z přetvárných charakteristik zemin

V programu se Winkler - Pasternakovy  konstanty C1 a C2 počítají z podmínky rovnosti matic poddajnosti nekonečně tuhého nekonečného základového pásu spočívajícího na Winkler - Pasternakově podloží a na pružné vrstvě. Tato podmínka je obsažena v následujících rovnostech:

kde:

[C]

-

matice konstant C1 a C2

b

-

polovina šířky základu

c1w,c2w

-

Winklerovy konstanty

H

hloubka deformační zóny

Try GEO5 software for free.