GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Hodnoty odporu na patě

Stanovení odporu qb by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnoty qb [kPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin:

  • pro vrtané piloty:

qb

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/D

7,5

15

25

100

150

250

0,02

550-800

1050-1400

1750-2300

350-450

600-750

950-1200

0,03

700-1050

1350-1800

2250-2950

450-550

700-900

1200-1450

0,10

1600-2300

3000-4000

4000-5300

800-1000

1200-1500

1600-2000

  • pro beraněné piloty:

qb

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

250

0,035

2200-5000

4000-6500

4500-7500

350-450

550-700

800-950

sg=0,10

4200-6000

7600-10200

8750-11500

600-750

850-1100

1150-1500

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

s

-

sednutí piloty

sg

-

limitní sedání

D, Deq

-

průměr piloty

Mezilehlé hodnoty mohou být lineárně interpolovány.

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.

Try GEO5 software for free.