GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost na plášti

Svislá únosnost pláště je dána vztahem:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti

As

-

styčná plocha

qs

-

plášťové tření

Poznámka: U podzemních a pilotových stěn je styčná plocha dopočtena automaticky, u ostatních průřezů ji musí uživatel zadat [m2/m, ft2/ft].

Stanovení plášťového tření qs by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnotyqs [kPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin a pažících konstrukcí:

- pro štětovnice

nesoudržná zemina

qc

7,5

15

25

qs

20

40

50

- pro beraněné pilotové stěny

qs

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

200

ssg*

30-40

65-90

85-120

20-30

35-50

45-65

ssg=sg=0,1Deq

40-60

95-125

125-160

20-35

40-60

55-80

- pro vrtané pilotové stěny

nesoudržná zemina

qc

7,5

15

25

qs

55-80

105-140

130-170

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

ssg*

-

sedání odpovídající zatížení na mobilizaci plášťového tření

ssg=sg

-

limitní sedání

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9

Try GEO5 software for free.