The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Základní data

V této části dialogového okna se zadávají základní parametry vlastností zeminy - objemová tíha zeminy, úhel vnitřního tření zeminy a soudržnost zeminy.  Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně.

Parametry zemin se odlišují podle zvoleného typu výpočtu a metody posouzení (rám "Nastavení", záložka "Piloty").

Podle typu výpočtu rozlišujeme:

  • výpočet pro odvodněné podmínky: standardně se používají efektivní parametry smykové pevnosti zemin cef, φef ("ČSN 73 1002","Efektivní napětí").
  • výpočet pro neodvodněné podmínky: zadává se totální soudržnost zeminy cu ("Tomlinson").
  • Metoda NAVFAC: kombinuje oba postupy výpočtu. U každé vrstvy zeminy lze zvolit, zda se zemina počítá jako odvodněná (nesoudržná) nebo neodvodněná (soudržná).

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet piloty".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.