The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kontrola správnosti vytvořeného modelu

Správně vytvořený model podloží splňuje všechny okrajové podmínky - neboli odpovídá námi vytvořeným IG řezům a Zemním profilům.

Nejjednodušší způsob kontroly je vizuální - v rámu IG řez necháme vykreslit zadané IG řezy a v rámu Model podloží pak vygenerované Výstupní řezy. (Program automaticky generuje výstupní řezy v místech zadaných IG řezů, je ale nutné správně nastavit zobrazení na desktopu pro příslušný rám). Přepínáme se mezi jednotlivými rámy a hledáme rozdíly v generaci.

Vykreslené IG řezy - vstupní data pro model podloží

Na obrázku je špatně vygenerovaná vrstva jílu. V tomto případě to bylo způsobeno tím, že rozhraní bylo definováno jen na části modelu. Proto jsme zadali umístění rozhraní nad vrt BH 1.

Špatně vygenerovaná vrstva jílu

Po nové generaci je již vrstva vytvořena správně.

Nově vytvořený model

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.