The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Kotva šroubovací - Helix

V dialogovém okně se v rozbalitelném seznamu vybere typ kotvy (Helix).

Dále se v okně zadává:

  • Výrobní řada - uživatelská (parametry zadává uživatel), nebo kotva z katalogu programu (Helical Anchors, Mac Lean, Chance...). U katalogových kotev je dále specifikován typ kotvy pomocí dalších údajů (typ dříku, počet Helixů, tloušťka a materiál plechu Helixů) - pokud zvolená kombinace není vyráběna, je název kotvy prázdný a nejde zadávání ukončit.
  • Umístění kotvy - hloubka, délka, sklon...
  • Profil dříku
  • Tuhost kotvy - modul pružnosti E
  • Parametry nutné pro posouzení kotvy (únosnost na přetržení, únosnost na vytržení ze zeminy - viz níže)

Zadání parametrů kotvy

Výpočet únosnost na vytržení ze zeminy:

Volba "Zadat"

Tato volba je povinná pro uživatelské kotvy. Zadává se přímo únosnost proti vytržení ze zeminy Re [kN, lbf] Tabulka se zadáním rozměrů a umístění jednotlivých Helixů slouží pouze k vykreslení kotvy.

Volba "Počítat"

Tato volba je umožněna jen pro kotvy z databáze kotev, kde velikost a rozmístění jednotlivých helixů je určeno výrobcem. Únosnost na vytržení ze zeminy je dána vyrazem:

kde:

n

-

počet disků - Helixů

Rh,i

-

maximální únosnost konkrétního disku

c

-

soudržnost zeminy

σz

-

geostatické napětí

Nc,Nq

-

Meyerhofovy koeficienty únosnosti

Ai

-

plocha konkrétního disku

Koeficienty únosnosti lze dopočítat standardním způsobem :

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy (pro φ = 0 je Nc = 2)

nebo podle návrhového manuálu CHANCE:

Maximální únosnost jednoho helixu Rh,i je určena výrobcem.

Literatura:

Chance - Technical Design Manual, Edition 4

Kotvy zařazené v katalogu

  • Helical Anchors, Inc. - Product Catalog
  • MacLean-Dixie - Helical Foundation Syastems - Engineering Reference Manual
  • Chance - Civil Construction Product Catalog, Vol. I.

Try GEO5 software for free.