GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vrstvy podloží kopírující terén

Předchozí příklad Další příklad

Nyní vytvoříme model podloží tak, aby vrstvy podloží kopírovaly tvar terénu.

Vyjdeme z předchozího příkladu. Princip úpravy je patrný z obrázku - musíme zadat nové sondy v krajích staveniště.

V rámu "Model podloží" vybereme sondu "Vrt 1" a zadáme nové sondy do bodů [0; 5], [20; 5] (tlačítka "Přidat graficky" nebo "Přidat textově"). Pokud by sonda před kliknutím na tlačítko "Přidat" (graficky nebo textově) nebyla vybrána, nové sondy by nebyly kopií sondy "Vrt 1", ale odpovídaly by vytvořenému modelu podloží.

V dialogovém okně "Nová sonda" vidíme, že kopírujeme sondu "Vrt 1".

Dialogové okno pro zadání nové sondy

Tím je model vytvořen.

Výsledný model

Předchozí příklad Další příklad

Try GEO5 software for free.