The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Souřadný systém (znaménková konvence)

Vnitřní síly

Vnitřní síly jsou definovány takto:

Kladný smysl vnitřních sil vyplývá z následujícího obrázku:

Hlavní momenty a směr hlavních os se počítají pomocí vztahů:

Význam těchto veličin je následující: vnitřní síly můžeme přetransformovat ze souřadnicového systému (x, y) do jiného systému (, ) vzniklého rotací kolem osy z o nějaký úhel. Úhel α je takový úhel rotace, že transformovaný moment mx´y´ je roven nule a momenty m a m dosahují maximální resp. minimální hodnoty m1 a m2.

Obdobně se určuje maximální posouvající síla:

a úhel mezi vmax a osou x:

Zatížení

Konvence zadávání silového a momentového zatížení vyplývá z následujících obrázku:

Upozorňujeme na odlišnou konvenci při zadávání zatížení momentem M (v bodě nebo podél linie) a u vnitřních momentů m. Zatímco moment Mx otáčí kolem osy x (tak, jak je zvykem u nosníků), vnitřní síla otáčející kolem x je my.

Try GEO5 software for free.