GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet kubatur

V tomto rámu program umožňuje vypočítat objem nasypané a vytěžené zeminy.

Rám "Výpočet kubatur"

Výpočet kubatur může být proveden vůči předchozí fázi nebo počátečnímu modelu (1).

Dále je možné zvolit zeminu, která bude použita k zasypání (2) - vybírá se ze seznamu již zadaných zemin, popř. ji lze zadat nově přímo v tomto rámu pomocí tlačítka "Přidat zeminu".

Objem vytěžených zemin záleží na součiniteli nakypření (3) - definuje se pro každou zeminu zvlášť v rámu "Zeminy".

Kromě kubatur vytěžených a nasypaných zemin lze program také využít pro výpočet změny objemu vody nad terénem (4).

Try GEO5 software for free.