The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet kubatur

V tomto rámu program umožňuje vypočítat objem nasypané a vytěžené zeminy.

Rám "Výpočet kubatur"

Výpočet kubatur může být proveden vůči předchozí fázi nebo počátečnímu modelu (1).

Dále je možné zvolit zeminu, která bude použita k zasypání (2) - vybírá se ze seznamu již zadaných zemin, popř. ji lze zadat nově přímo v tomto rámu pomocí tlačítka "Přidat zeminu".

Objem vytěžených zemin záleží na součiniteli nakypření (3) - definuje se pro každou zeminu zvlášť v rámu "Zeminy".

Kromě kubatur vytěžených a nasypaných zemin lze program také využít pro výpočet změny objemu vody nad terénem (4).

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.