The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 22.2). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,003. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 10.6.1)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 9.6.1.2)

kde:

d

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc (čl. 22.5.5.1).

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající síla Vmax (čl. 22.5.12) a únosnost průřezu se smykovou výztuží Vs (čl. 22.5.8.5.3).

kde (čl. 20.2.2.4, čl. 21.2.1):

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.