The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Číslování stránek

Dialogové okno umožňuje nastavit číslování stránek. V rozbalitelném seznamu definujeme styl číslování (arabské číslice, římské číslice, pomocí znaků abecedy). Před i za číslem stránky lze zadat konstantní text, který se pak zobrazí na každé stránce před (nebo za) číslem stránky. Volba "Číslovat od" umožní začít číslovat od libovolného čísla.

Tlačítko "Výchozí":

  • volba "Uložit nastavení jako výchozí", nastaví obsah dialogového okna jako výchozí pro nově vytvořená data. Výchozí nastavení je společné pro všechny programy GEO5. Různí uživatelé počítače mohou mít různá výchozí nastavení.
  • volba "Převzít výchozí nastavení" umožní převzít výchozí nastavení do jakékoliv načtené úlohy, která má nastavení odlišné.

Dialogové okno "Číslování stránek"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.