GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Parametry kombinací MSP

Kombinace MSP slouží k posuzování stavů, které se týkají vzhledu konstrukce, pohody osob či funkce konstrukce za běžného užívání. Obvykle se jedná především o posuzování deformací, kmitání apod. V dialogovém okně  (podobně jako v případě kombinací pro MSÚ) "Nová kombinace zatěžovacích stavů" se zadávají následující parametry:

Druh kombinace podle EN 1990

Pro mezní stavy použitelnosti lze vytvářet následující kombinace:

Charakteristická

-

kombinace dle vztahu 6.14 normy EN 1990

Častá

-

kombinace dle vztahu 6.15 normy EN 1990

Kvazistálá

-

kombinace dle vztahu 6.16 normy EN 1990

Výběr zatěžovacích stavů

Tabulka se zatěžovacími stavy umožňuje výběr zatěžovacích stavů, které budou zahrnuty v kombinaci. Zatěžovací stav lze do kombinace přidat zaškrtnutím políčka ve sloupci "Uvažovat" u příslušného ZS. Pro obecně zadané kombinace (volí se v záložce "Materiály a normy") lze zadat součinitel uplatnění, který upravuje míru zapojení zatěžovacího stavu do kombinace.

Dialogové okno "Nová kombinace zatěžovacích stavů"

Try GEO5 software for free.