GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nastavení škály

Barevná škála je důležitým nástrojem pro přehledné zobrazení výsledků.

Škála barev s ovládacími tlačítky

Pro práci se škálami jsou určena následující tlačítka:

Volba škály

  • v rozbalitelném seznamu lze vybrat ze zadaných škál

Editovat

Uložit

  • pojmenuje a uloží aktuální škálu do "Správce škál barev"

Správce škál

  • otevře dialogové okno "Správce škál barev"

Program obsahuje dvě přednastavené škály - "Rovnoměrná" a "Přes nulu". Obě škály mají nastavenou automatické nastavení minima a maxima - při změně veličiny resp. fáze budování se škála automaticky přegeneruje.

Aktuální rozsahy škály a její jednotka jsou zobrazeny pod ovládacími tlačítky.

U "Rovnoměrné" škály jsou barvy rozděleny rovnoměrně od minima do maxima.

Škála "Přes nulu" vykresluje barvy nad nulou teplými barvami (žlutá, červená), pod nulou studenými barvami (zelená, modrá).

Lze také zadat libovolné množství uživatelských škál a následně je uložit do "Správce škál" pro snadnější použití.

Správce škál barev

Try GEO5 software for free.