The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Převázky

Program automaticky spočte vnitřní síly na nosníku podle zvoleného statického schématu v rámu "Převázky".

Nosník může být zatížen bodovým zatížením R nebo spojitým zatížením q.

Hodnota spojitého zatížení q se spočte dle:

kde:

n

-

počet podpěr

Fmax

-

maximální sila v kotvě (rozpěře)

l

-

vzdálenost kotev (rozpěr)

lo

-

délka převislých konců (l/2)

Pro převázky, které nejsou natočené ve směru kotvy nebo rozpěry, se zatížení redukuje hodnotou cos(α).

Program umožňuje návrh převázek pro tato schémata:

  • Prostý nosník - bodové zatížení:

  • Prostý nosník - spojité zatížení:

  • Prostý nosník s převislými konci - spojité zatížení:

  • Spojitý nosník s převislými konci - bodové zatížení:

  • Spojitý nosník - spojité zatížení:

  • Spojitý nosník s převislými konci - spojité zatížení:

Pro případ prostý nosník - bodové zatížení, je kotva (resp. rozpěra) uvažována jako zatížení ve středu nosníku. Podpěry tvoří profily konstrukce stěny.

V ostatních případech jsou kotvy a rozpěry uvažovány v místech podpěr nosníku.

Poznámka: Převázky se posuzují pouze v rovině kolmé na konstrukci stěny resp. ve směru kotev.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.