GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

LRFD - Výpočet základů (Patky)

Výpočet podle LRFD zavádí dva typy výpočtových koeficientů - koeficienty upravující velikost zatížení (Load factors) a koeficienty redukující odpor zeminy (Resistance factors).

Součinitelé do výpočtu vstupují podle zvolené návrhové situace.

Dílčími součiniteli zatížení se přenásobují pouze vlastní tíha patky a tíha zeminy nad patkou (nadloží). Jednotlivé složky zatížení musí být přenásobeny příslušnými dílčími součiniteli - program zadané zatížení dále nijak neupravuje.

Celkový odpor konstrukce proti porušení je při výsledném posouzení přenásoben příslušným koeficientem odporu.

Výpočet podle LRFD - zadání dílčích součinitelů pro základy

Try GEO5 software for free.