The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

LRFD - Výpočet základů (Patky)

Výpočet podle LRFD zavádí dva typy výpočtových koeficientů - koeficienty upravující velikost zatížení (Load factors) a koeficienty redukující odpor zeminy (Resistance factors).

Součinitelé do výpočtu vstupují podle zvolené návrhové situace.

Dílčími součiniteli zatížení se přenásobují pouze vlastní tíha patky a tíha zeminy nad patkou (nadloží). Jednotlivé složky zatížení musí být přenásobeny příslušnými dílčími součiniteli - program zadané zatížení dále nijak neupravuje.

Celkový odpor konstrukce proti porušení je při výsledném posouzení přenásoben příslušným koeficientem odporu.

Výpočet podle LRFD - zadání dílčích součinitelů pro základy

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.