The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dílčí součinitel zatížení vodou

Dílčí součinitel vlivu vody upravuje velikost síly od účinků vody resp. velikost pórového napětí.

Dílčí součinitelé zatížení vodou

Dílčí součinitel vody lze zadávat, protože EN 1997 umožňuje několik postupů jak počítat s vlivem vody. Dva základní přístupy jsou:

Varianta 1 - Součinitel vlivu vody je zadán 1,3 resp. 1,35 (některé NP). V tomto případě se zadává skutečná hladina podzemní vody a její účinek je přenásoben zadaným dílčím součinitelem.

Varianta 2 - Součinitel vody je zadán 1.0, neboli vliv vody není ve výpočtu nijak upravován. V tomto případě je nutné zadat maximální možnou hladinu podzemní vody.

Dílčí součinitelé zatížení vodou

Je ponecháno zcela na uživateli, kterou variantu zvolí pro posouzení.

Pokud uživatel využívá obě možnosti, doporučujeme nastavit dvě nastavení do Správce nastavení, které se liší právě velkostí dílčího součinitele γw.

Seznam Nastavení výpočtu - přednastavení pro obě varianty dílčích součinitelů zatížení vodou

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.