The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost na vytržení ze zálivky

Způsob výpočtu se volí v sekci "Únosnost na vytržení ze zálivky".

Zadání způsobu výpočtu únosnosti kotvy na vytržení ze zálivky

Tato únosnost udává schopnost táhla odolávat vytržení z kořene a počítá se shodně pro tyčové předpínací i pramencové kotvy.

Volba "Počítat ze smykové pevnosti"

kde:

ds (d1)

-

průměr táhla (průměr pramence odpovídající ploše pramence)

lk

-

délka kořene

τ

-

smyková pevnost zálivka - kotva

Volba "Počítat z parametrů betonu"

Jedná se o stejný výpočet jako v předchozím případě, smyková pevnost τ je vypočtena z parametrů betonu dle různých norem:

  • EN 1992-1-1 (EC2)

kde:

η1

-

součinitel technologie (1,0 pro dobré podmínky soudržnosti, 0,7 v ostatních případech)

fctd

-

pevnost betonu v tahu - získává se ze zadané fck pomocí vzorců; omezeno hodnotou pro beton C60/75

  • ACI 318-11

kde:

fc'

-

pevnost betonu v tlaku

  • GB 50010-2010

kde:

α

-

součinitel typu výztuže

1,47 – 7-pramencové lano

1,56 – 3-pramencové lano

1,79 – prostá betonářská výztuž

1,92 – žebrovaný ocelový drát

ft

výpočtová pevnost betonu v tahu; omezeno hodnotou pro beton C60

Volba "Zadat únosnost na bm"

kde:

Rc, bm

-

únosnost kořene [kN/bm, lbf/ft] proti vytržení ze zeminy na 1 bm

lk

-

délka kořene

Volba "Zadat"

Zadává se únosnost na vytržení ze zálivky Rc [kN, lbf].

Try GEO5 software for free.