The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet stability svahu

Výpočet podle EN 1997 zavádí několik typů dílčích součinitelů podle zvoleného Návrhového přístupu (NP).

Při návrhu podle EN 1997-1 se postupuje v zásadě podle teorie mezních stavů.

Redukce zatížení (NP1, NP2, NP3):

Síly na proužku jsou ve výpočtu redukovány dílčími součiniteli. V závislosti na sklonu smykové plochy program vyhodnotí, zda tíhová síla daného bloku působí příznivě resp. nepříznivě. Je-li příznivý účinek síly větší než nepříznivý, použije se příznivý koeficient. Podle toho je tíha bloku W přenásobena dílčím součinitelem pro stálé zatížení.

Vliv vody je redukován dílčím součinitelem, který přenásobuje výsledný pórový tlak a síly od volné vody nad terénem.

Určení příznivosti resp. nepříznivosti účinků zatížení

U zadaných přitížení je nejprve vyhodnoceno, zda působí příznivě, nebo nepříznivě a celé přitížení je přenásobeno příslušným dílčím součinitelem.

Redukce materiálu (NP1, NP3):

Parametry zemin jsou automaticky redukovány příslušnými dílčími součiniteli.

Redukce odporu (NP2):

Je redukován odpor na smykové ploše.

VAROVÁNÍ !!!

Při výpočtu dle totálních parametrů dává DA2 a DA1 (komb. 1) nereálné výsledky, které jsou způsobeny rozdílnou redukcí vlastní tíhy masivu (příznivé a nepříznivé). V případě použití zmíněných přístupů doporučujeme ručně změnit dílčí součinitele (tj. zvýšit součinitel redukce odporu na smykové ploše a snížit součinitele redukce zatížení).

Try GEO5 software for free.