The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení patky na protlačení

Průřez je namáhán zadanými momenty MSdx, MSdy a silou FSd, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vytváří kontrolní obvody ve vzdálenosti "a" 0,5d2d v případě nevyztuženého základu a 0,5d4d při použití smykové výztuže (d je efektivní výška patky).  Smyková výztuž je uvažována ve vzdálenosti menší než 2d od okraje sloupu. Kontrolní obvody jsou konstruovány v intervalech 0,25d.

V každém kontrolním obvodu je spočteno napětí od zatížení τSd pomocí postupu 19.5.2,

K se získá z tabulky 19.2

únosnost nevyztuženého průřezu τRd1 dle 19.5.3.2

a případně únosnost vyztuženého průřezu τRd3  dle 19.4.2, 15.5.4.

Dále je kontrolována únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu τRd2 dle 19.5.3.1, která je závislá na rozměrech sloupu a tloušťce patky.

Pro τSd < τRd1 průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro τSd > τRd1 a τSd < τRd2 je nutné navrhnout smykovou výztuž.

Pro τSd > τRd2 nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Kontrolní průřez s nejhorším poměrem zatížení a únosnosti je považován za kritický a vyznačen v programu.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.