The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" se zadávají parametry zemětřesení. Směry zadaných účinků zemětřesení jsou zobrazeny na desktopu.

Z důvodů konvergence je nutné definovat oblast, kde se předpokládá smyková plocha a ve které působí na všechny prvky KP vodorovné i svislé zrychlení - viz obrázek. Prvky mimo oblast nejsou zadaným zemětřesením ovlivněny. Oblast by se neměla dotýkat okrajů úlohy, jinak výpočet nemusí najít řešení.

V tomto případě obsahuje rám tabulku se seznamem zadaných bodů. Zadávání oblastií je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

Pokud nejsou koeficienty kh a kv získány měřením, lze je dopočítat postupem podle EN 1998-5.

Rám "Zemětřesení"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.