The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tabulka hodnot úhlu DELTA pro různá rozhraní

Hodnoty úhlu δ pro různá rozhraní (dle NAVFAC)

Materiál rubu konstrukce

Faktor tření tgδ

Třecí úhel δ [°]

Masivní beton a následující okolní prostředí

Neporušená, zdravá hornina

0,7

35

Štěrk, štěrkopísek, hrubozrnný písek

0,55 až 0,6

29 až 31

Jemnozrnný  písek, hlinitý či jílovitý štěrk

0,45 až 0,55

Jemnozrnný písek, písek s příměsí jílu či hlíny

0,35 až 0,45

19 až 24

Hlína písčitá, neplastická prachová zemina

0,30 až 0,30

17 až 19

Pevný až tvrdý jíl či překonsolidovaný jíl

0,40 až 0,50

22 až 26

Tuhý až měkký jíl a hlína

0,30 až 0,35

17 až 19

Ocelová štětovnice v následujícím okolním prostředí

Štěrk, štěrkopísek, dobře zrněná sypanina z drolící se horniny

0,4

22

Písek, směs písčité hlíny a štěrku, sypanina stejného zrna pevné horniny

0,3

17

Hlína písčitá, štěrk či písek s příměsí hlíny či jílu

0,25

14

Hlína písčitá, neplastická prachová zemina

0,20

11

Profilovaný beton nebo železobetonová pilota v následujícím okolním prostředí

Štěrk, štěrkopísek, dobře zrněná sypanina z drolící se horniny

0,40 až 0,50

22 až 26

Písek, směs hlíny písčité a hlíny štěrkovité, sypanina stejného zrna z pevné horniny

0,3 až 0,4

17 až 22

Prachový štěrk či písek s příměsí jílu či prachové zeminy

0,3

17

Hlína písčitá, neplastická prachová zemina

0,25

14

Různé konstrukční materiály, vyvřelé a přeměněné horniny

Upravené plochy měkké

0,7

35

Upravené plochy měkké a tvrdé horniny

0,65

33

Upravené plochy pevné horniny

0,55

29

Zdivo  a dřevo (napříč léty)

0,5

26

Ocel na ocel u zámku štětovnic

0,3

17

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.