GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Modelování pomocí geologických řezů

Základním vstupem tvorby modelu podloží jsou řídící sonda a přiřazená rozhraní v tabulce vrstev.

Postup tvorby modelu je následující:

V rámu IG řezy vytvoříme geologické řezy:

V Rámu Model podloží zvolíme řídící sondu. Volíme vždy sondu která obsahuje co největší počet rozhraní - nejlépe všechny.

V tabulce vrstev přiřadíme příslušná rozhraní a určíme pořadí generace vrstev. Rozhraní určuje spodní hranici zobrazené zeminy. Průběžná rozhraní musí být generována jako první, teprve poté se generují rozhraní, která se na průběžná rozhraní napojují - např. čočky.

Pokud nejsou všechna námi definovaná rozhraní v tabulce vrstev zobrazena, upravíme řídící sondu a rozhraní do ní přidáme. Informace o počtu rozhraní nepřiřazených do modelu je zobrazena pod tabulkou vrstev. Po přiřazení rozhraní do tabulky se informace pod tabulkou změní na "Všechna rozhraní jsou přiřazena".

Model s jedním nepřiřazeným rozhraním před úpravou řídící sondy

Nulové vrstvy v řídící sondě se zobrazují na kresbě sondy.

Po každé generaci je vhodné porovnat vytvořené výsledné řezy modelu se zadanými IG Řezy a tím ověřit správnost modelu.

Vytvořený model lze jednoduše upravovat přidáním nových sond, u kterých upravíme mocnosti vrstev.

Try GEO5 software for free.