The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Bustamante (SPT, Presiometr PMT)

Základním vstupem pro výpočet únosnosti kořenové části mikropiloty jsou výsledky standardních penetračních zkoušek (SPT) nebo presiometrických zkoušek (PMT).

Velikost napětí na plášti kořene mikropiloty qs [MPa] se odečte z grafů podle Bustamanteho, které jsou různé podle typu zeminy a použité technologii injektáže.

Únosnost na plášti kořene mikropiloty Rs se určí podle vztahu:

kde:

dr

-

průměr kořene mikropiloty

lr

-

délka kořene mikropiloty

qs

-

napětí na plášti kořene mikropiloty (hodnota určená z grafu)

Únosnost na patě kořene mikropiloty Rb lze při výpočtu neuvažovat nebo se určí jako:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti kořene mikropiloty

Velikost únosnosti Rb lze dále v programu vypočítat podle vztahu:

kde:

Ap

-

průřezová plocha paty kořene mikropiloty

kp

-

faktor zeminy v okolí paty kořene mikropiloty

pLM

-

mezní tlak zeminy podle Menarda

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.