The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet zatížení na šachtu

Zatížení od zemního tlaku, které působí na šachtu, se stanovuje v rámu "Výpočet". Pro určení zemního tlaku, který působí na kruhovou šachtu, má zásadní vliv deformace konstrukce šachty. Tuhá konstrukce šachty neumožňuje deformaci, a proto je vystavena většímu zatížení, než poddajná konstrukce. Naopak poddajná konstrukce šachty umožní dostatečnou deformaci a je tedy namáhána mnohem menším zatížením, než konstrukce tuhá.

V programu lze uvažovat, resp. posoudit tři druhy šachet:

Postup stanovení zatížení

Zatížení od zemního tlaku a celoplošného přitížení působí rovnoměrně a po celém obvodu je stejné. Toto zatížení způsobuje pouze namáhání konstrukce normálovou silou a je velice příznivé. Pro modelování reálného zatížení šachty program umožňuje spočtené zatížení dále upravit pomocí Koeficientu redukce zatížení ve smyslu norem DIN V 4034-1 či СНиП II-94-80. Doporučená hodnota Koeficientu redukce zatížení je 25 %.

Rozložení radiální složky zemního tlaku

Zatížení od bodového / omezeného plošného přitížení je uvažováno podle následujícího obrázku. Koeficientem redukce zatížení není nijak upravováno.

Výpočet zemního tlaku na konstrukci šachty se zadaným přitížením (schéma - půdorys)

Přepočet zatížení na jednotlivé převázky

Pokud jsou zadány převázky, program počítá zatížení na zadané převázky. Zatížení působící na převázku se uvažuje v závislosti na jejich osové vzdálenosti, obdobně jako u trámového stropu.

Výpočet zatížení na převázku

Pokud převázky zadané nejsou, počítá se zatížení v zadané hloubce na 1 bm hloubky konstrukce.

Na základě spočteného zatížení se v programu následně stanoví průběhy vnitřních sil na konstrukci šachty.

Literatura:

Berezantzev, V. G.: Earth pressure on the cylindrical retaining walls, Brussels conference on Earth pressure problems, 1958.

ČSN 73 0037: Zemní tlak na stavební konstrukce, 1990.

DIN 4085: Berechnung des Erddrucks, 1987.

Exner, K.: Hloubení jam, VŠB v Ostravě, 1986.

Cheng, Y. M.; Hu, Y. Y.: Active earth pressure on circular shaft lining obtained by simplified slip line solution with general tangential stress coefficient. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 27 (1), 110-115, 2005.

Link, H.; Lutgendorf, H.; Stoss, K.: Richtlinien zur Berechnung von Schachtauskleidungen in nicht standfestem Gebirge, 1976.

Sedláček, M.: Zatížení kruhových šachet prostorovým zemním tlakem. Příspěvek ke konferenci Zakládání staveb, 2014.

Snášelová, K.: Hloubení a vyztužování jam v extrémních podmínkách, ODIS VTEI pro uhelný průmysl, 1987.

Tobar, T.; Meguid, M.: Distribution of active earth pressure on vertical shafts, Geo Halifax, 2009.

Valencia, T. T.: An experimental study of the earth pressure distribution on cylindrical shafts, McGill University, Montreal, 2009.

Walz, B.; Pulsfort, M.: Raumliche Erddruck auf Schachtbauwerke in Abhangigkeit von der Wandverformung, Bergische Universitat Wuppertal, 1999.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.