GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb

Hodnoty tohoto součinitele Rb jsou obecně udávány v závislosti poměru modulů pružnosti zeminy pod pilotou a sečnového modulu deformace okolní zeminy (Eb /Es) a koeficientu tuhosti piloty K a to pro různé poměry délky piloty a průměru piloty (l/d). V programu jsou grafy implementovány v numerické podobě.

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb (L/d = 10)

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 90 (figure 5.22).

Try GEO5 software for free.