The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb

Hodnoty tohoto součinitele Rb jsou obecně udávány v závislosti poměru modulů pružnosti zeminy pod pilotou a sečnového modulu deformace okolní zeminy (Eb /Es) a koeficientu tuhosti piloty K a to pro různé poměry délky piloty a průměru piloty (l/d). V programu jsou grafy implementovány v numerické podobě.

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb (L/d = 10)

Korekční součinitel tuhosti únosné zeminy Rb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 90 (figure 5.22).

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.