The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet pro nesoudržné zeminy

Nesoudržné zeminy mají nenulový exponent napětí. Pro sedání vrstevnatého prostředí je výsledné sedání rovno součtu sedání jednotlivých vrstev:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

ji

-

exponent napětíi-té vrstvě

mi

-

Janbuův moduli-té vrstvě

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Try GEO5 software for free.