The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet podle čínských norem

Programy umožňují výpočty podle metodiky obsažené v čínských normách.

Geotechnické výpočty jsou zde posuzovány podle stupně bezpečnosti, spočtené síly ani parametry zemin nejsou redukovány žádnými dílčími součiniteli.

Dimenzování železobetonových a zděných konstrukcí vychází z norem GB 50153-2008 nebo JTS D30-2004. V tomto případě je každá síla vstupující do kombinace přenásobena příslušným koeficientem.

Další součinitel ovlivňující dimenzování je tzv. Koeficient důležitost budovy (GB 50153-2008, 8.2.2-1), který se zadává při posouzení konstrukce podle GB 50010-2010 v rámu "Nastavení". Tento součinitel zvyšuje namáhání průřezu.

V případě výpočtu zemětřesení a seismické kombinace u výpočtu podle GB 50010-2010 se dále uplatní tzv. Seismické součinitele pevnosti (GB 50011-2010), které zvyšují spočtenou únosnost průřezu. Tyto součinitelé se zadávají v rámu "Nastavení" v záložce "Materiály a normy".

Statický výpočet pažících konstrukcí vychází z normy JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations). Jedná se např. o stanovení modulu reakce podloží nebo posouzení dna.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.