GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Ostění

Rám "Ostění" obsahuje tabulku se seznamem zadaných ostění. Tento rám je v programu dostupný, jestliže je v rámu "Nastavení" zapnut režim "Tunely". Modul "Ostění - MKP" zjednodušuje práci s modelováním a umísťováním jednotlivých ostění tunelů.

Pro práci s ostěními se spouští samostatný modul (aplikace) "Ostění - MKP". Volné body, volné linie, zahuštění linií, kotvy, nosníky a zatížení nosníků, které se vytvoří v tomto modulu, se přenášejí do programu MKP. V programu "MKP" se tyto prvky chovají standardně, pouze s tím rozdílem, že je není možné editovat. Editaci je nutné provádět pouze v modulu "Ostění - MKP".

Přidání ostění se provádí v modulu "Ostění - MKP". Zadaná ostění lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Ostění"

Stisknutím tlačítka "Umístit" se otevře dialogové okno "Úprava umístění ostění" a v něm lze upravit souřadnice umístění ostění. Měnit umístění ostění lze v programu MKP, bez nutnosti spouštět modul "Ostění - MKP".

Dialogové okno "Úprava umístění ostění"

Try GEO5 software for free.