The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet - pružinová metoda

V tomto rámu se provádí výpočet skupiny pilot pomocí pružinové metody. Výpočet je nutné spustit tlačítkem "Výpočet".

Po provedení výpočtu se v pravé části rámu ("Výsledky") zobrazí informace o maximálních vnitřních silách, deformacích a natočení konstrukce. Deformace konstrukce zobrazené v okně jsou stanoveny pouze pro užitná zatížení. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

V levé části rámu lze definovat zobrazení na obrazovce:

  • Výsledky - výsledky je možné zobrazit pro jednotlivé zatěžovací stavy, nebo jejich obálku
  • Zobrazit výsledky - výsledky je možné zobrazit pro všechny či jednotlivé piloty
  • Veličiny - zobrazení hodnot jednotlivých veličin (momenty, normálové a posouvající síly, deformace, pružiny)
  • Konstrukce - umožňuje zobrazit deformovanou konstrukci (pro obálky zatěžovacích stavů lze zobrazit pouze nedeformovanou konstrukci), dále je možné zobrazit velikosti deformací desky, reakce a velikosti pružin v patě piloty.
  • Způsob kreslení - definuje způsob popisu zobrazených výsledků

Zobrazené výsledky lze kdykoliv přidat do "Seznamu obrázků", a použít v protokolu o výpočtu.

Natočení, zvětšení a osvětlení konstrukce se mění pomocí nástrojové lišty "Ovládání kresby". Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - pružinová metoda

Try GEO5 software for free.