The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Průběhy

V rámu "Průběhy" lze definovat obecné úsečky, popř. linie umístěné na ploše desky. Pro tyto úsečky (linie) je možné zobrazit veličiny (průhyb, momenty, natočení aj.) pro libovolný zatěžovací stav, kombinaci ZS, příp. veličiny pro dimenzování (hodnoty nutných ploch výztuží spočtené podle normy zvolené v záložce "Materiály a normy").

Rám obsahuje tabulku se seznamem takto zadaných úseček (linií). Přidání (editace) se provádí v dialogovém okně "Nové průběhy". V dialogovém okně se zadává způsob zadání (úsečka, linie), souřadnice počátečního a koncového bodu, zatěžovací stav, kombinace, resp. dimenzování a veličina.

V rámu program zobrazuje:

-

Obecné průběhy

obecné průběhy na libovolné úsečce (linii) desky

-

Průběhy na nosníku

pokud je linie tvořená nosníkem lze zobrazit průběhy dalších veličin (posouvající síla V3, ohybový moment M2, torzní moment M1)

-

Průběhy na podepřené linii

pokud je linie podepřená lze zobrazit průběhy dalších veličin (svislá reakce rz, momentová reakce rm, t).

Úsečky (linie) lze také zadat pomocí myši. Mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště "Průběhy". K dispozici jsou tyto módy:

  • Přidávat

Kliknutím levého tlačítka myši na desktop zadáme umístění počátečního a koncového bodu úsečky (linie).

  • Upravovat

Kliknutím levého tlačítka myši na již existující úsečku se otevře dialogové okno "Úprava vlastností průběhu" a v něm lze upravit parametry.

  • Odstraňovat

Kliknutím levým tlačítkem myši na úsečku (linii) se otevře dialogové okno na potvrzení smazání průběhu - po potvrzení se průběh smaže.

  • Vybírat

Kliknutím levým tlačítkem myši na úsečku (linii) se vybraný průběh zvýrazní. Současně se označí v seznamu v tabulce. Tímto způsobem lze editovat více úseček (linií) současně (například zadat pro skupinu průběhů shodnou kombinaci ZS).

Zadané průběhy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Průběhy pro úsečky (linie) se v tabulce zobrazují v pravé části rámu.

Rám "Průběhy"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.